Avrupa Trofoblastik Hastalıklar Derneği, Trofoblastik hastalıkları için 2020 Kılavuzunu yayınladı.

Eur J Cancer. 2020;130:228-240. doi:10.1016/j.ejca.2020.02.011