Misyonumuz

Misyonumuz

Amaç ve görevimiz kadınlarımızın kendi alanımızda sağlığını en üst düzeyde tutmak ve jinekolojik kanserler ile ilgili sorunlarını dünya standart ve ölçeklerinde çözümlemektir. Bu amaca ulaşmanın ilk ve en önemli şartı, üyelerimizin bilgi, deneyim ve uygulamalarını geliştirmesine katkıda bulunmak ve uygulanacak tedavi yöntemlerini en üst düzeyde standardize edebilmektir.

Dünya bilgi birikimi her geçen gün belirgin olarak artmaktadır ve bilginin ikiye katlanma zamanı bir yılın altına inmiştir. Bu durumda güncel bilgiye yeterli düzeyde ulaşmak için özel çaba ve planlama gerekmektedir. Her hekimin günlük rutin görevlerini yaparken, kendi çabaları ile bilgilerini tazelemesi ve güncel hale getirmesi mümkün değildir. Derneğimiz kurulduğu 1989 yılından bu yana jinekolojik onkoloji ile ilgilenen hekimlerin bu ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Bu amaçla bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar belirli aralıklar ile yapılmakta, bu ortamlarda güncel bilgileri edinmek ve paylaşmak mümkün olmaktadır.

Uluslararası toplantılarda üyelerimizin aktif rol alması ve uluslararası çok merkezli çalışmalara ilgili merkezlerimizin katılımının sağlanması derneğimizin bir diğer önemli görevi ve sorumluluğudur. Son yıllarda bu konuda oldukça önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak, ülkemizde görev yapan jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanlarının uluslararası platformlarda alacakları rollerinin gelecekte arttırılarak devam ettirilmesi, derneğimizin ve dolayısı ile üyelerimizin uluslararası alanda saygınlığının üst seviyelere çıkmasına olanak sağlayacaktır. Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizin jinekolojik onkoloji alanında, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada görünür olması amaçlanmaktadır.

Bir meslek kuruluşu olarak derneğimiz, aynı zamanda üyelerimizin çalışma şartları ve mesleki bireysel hakları ile ilgilenmeyi de görev ve amaç olarak kabul eder.