Tarihçe

Tarihçe

Türkiye’de ilk Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı 1989 yılında YÖK’ün kararı ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kuruldu. Bunu 1990 yılında kurulan İstanbul Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı izlemiştir.

Resmi bilim dalları kurulmadan önce, Türkiye’de de jinekolojik onkoloji dünyada olduğu gibi üniteler şeklinde kurulmuş ve görev yapmaya başlamıştır. Bu ünitelere kısa ve uzun süreli yurt dışında eğitim görmüş, ve kendini yetiştirmiş kadın hastalıkları uzmanları, patologlar, medikal onkologlar ve radyasyon onkologları liderlik yapmıştır.

İstanbul Tıp Fakülte’sinde Almanya’da eğitimini tamamlayan Dr. Ertuğrul Yenen 1950’li yıllardan ve Amerika’da eğitimini alan Dr. Cevat Babuna 1970’li yıllardan itibaren modern kanser cerrahileri yapmaya başlamışlardır. Daha sonra 1990 yılında jinekolojik onkoloji anabilim dalının kurulmasında Dr. Ergin Bengisu ve Dr. Sinan Berkman aktif rol oynamıştır. Aynı dönemde radyasyon onkolojisinden Dr. Nejat Bilge ve Dr. Gökhan Töre ile Tıbbi onkolojiden Dr. Erkan Topuz da özellikle jinekolojik onkoloji konusunda uygulama ve çalışmalar yapmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1965 yılında Dr. Hüsnü Kişnişçi, Dr. Nuri Sağıroğlu, Dr.Emek Özen, Dr.Mustafa Sipahioğlu ve Dr.Dinçer Fırat jinekolojik onkoloji konseyini kurmuşlardır. Konsey çalışmalarına devam ederken gruba Roswell Park Comprehensive Cancer Center’dan eğitim alan Dr. Mustafa Tuncer ve daha sonra da Newcastle’dan eğitim alan Sakıp Pekin bu gruba katılmıştır. Bundan sonra bu ünitenin çalışmalarına 1982 yılında Amerika’da eğitim almış Dr. Ali Ayhan katılmıştır.

1967 yılında kurulan Cerrahpaşa Tıp Fakülte’sinde, kurulduğu yıllardan itibaren Viyana’da eğitimini almış Dr. Turgay Atasü ve Amerika’da eğitimini almış Dr. Selçuk Erez tarafından radikal kanser cerrahileri yapılmaya başlanmıştır. Aynı yıllarda Almanya’dan gelen ve kadın doğum uzmanı olan Dr. Servet Güvener Jinekolojik patoloji üzerinde klinik uygulama ve çalışmalar yapmıştır. Daha sonra 1976 yılında Dr. Engin Erkün, 1977 yılında Dr. Derin Kösebay jinekolojik onkoloji uygulamalarına katılmıştır. Aynı dönemlerde radyasyon onkolojisinden Dr. Reha Üzel ve tıbbi onkolojiden Dr. Bülent Berkarda da özellikle jinekolojik onkoloji konusunda uygulama ve çalışmalar yapmıştır.

Zekai Tarık Burak Hastanesi’nde 1968 yılından itibaren Dr. Ziya Durmuş ve Dr. Orhan Karacadağ’ın jinekolojik onkoloji ameliyatları yaptığı bilinir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1970 yılında jinekolojik onkoloji ünitesi kurulmuş. Dr. Hikmet Yavuz ünitenin sorumlusu olmuş ve Dr. Serif Çanga ile başladığı jinekolojik onkoloji faaliyetlerini pek çok radikal cerrahiler yaparak sürdürmüşler.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1977 yılında Dr. Mustafa Eminoğlu Jinekolojik onkoloji bölümünü kurmuş ve radikal kanser cerrahileri yapmaya başlamıştır. Sonrasında 1984 yılından itibaren Dr. Yılmaz Dikmen Jinekolojik onkoloji alanında çalışmaya devam etmiştir.

Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1977 yılında önce Dr. Orhan Karacadağ, takiben Dr Sinan Özalp jinekolojik onkoloji ile ilgili çalışmalar ve uygulamalar yapmıştır.

1982 yılında kurulan 9 Eylül Tıp Fakültesi’nde ilk kez Dr. Oktay Ertem jinekolojik onkolojik ameliyatları yapmaya başlamıştır.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982 yılında kurulmuş, 1988 yılında kürsü kurulunda jinekolojik onkoloji ünitesinin kurulmasına karar verilmiş ve Dr.Haldun Güner ilk olarak bu ünitede çalışmaya başlamıştır.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesin’de ilk olarak Dr. Nihat Arıdoğan jinekolojik onkoloji uygulamalarına öncülük etmiştir.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Dr. Saim Mermut jinekolojik onkoloji uygulamalarını başlatmış ve sonrasında 1989 yılından itibaren Dr. Saffet Dilek jinekolojik onkoloji uygulamalarına devam etmiştir.

Ülkemizin dört bir yanında kısmen birbirinden bağımsız devam eden jinekolojik onkoloji çalışmaları ortak bir dernek kurulmasını zorunlu ve gerekli hale getirmiştir. Bunun sonucunda Jinekolojik Onkoloji Derneği 1989 yılında İstanbul’da tümü kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Turgay Atasü, Dr. Sakıp Pekin, Dr. Selçuk Erez, Dr. Engin Erkün, Dr. Derin Kösebay, Dr. Teksen Çamlıbel ve Dr. Kılıç Aydınlı tarafından kurulmuştur. Sonraki yıllarda dernek Türk Jinekolojik onkoloji derneği adını almıştır.

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği kuruluşundan itibaren düzenli olarak her iki yılda bir ulusal jinekolojik onkoloji kongresini yapmaktadır. Ayrıca kurulduğu günden beri yıl içerisinde Türkiye’nin değişik bölgelerinde bölgesel toplantılar yapmaktadır.

Derneğimiz 2005 yılında Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği(ESGO) kongresine İstanbul’da ev sahipliği yapmıştır. Derneğimiz aynı zamanda Azerbaycan, Gürcistan Dubai Beyrut, ve Abudabi’de uluslararası ve bölgesel jinekolojik onkoloji dernekleri ile işbirliği içinde bilimsel toplantılar düzenlemiştir.

2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı jinekolojik onkoloji cerrahisini ayrı bir bilim dalı olarak kabul etmiş ve ilk etapta jinekolojik onkoloji alanında yeterli sürede fiili ve akademik çalışması olanları jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı olarak sertifikalandırmıştır. Bu tarihten itibaren hasta sayısı, altyapısı ve eğitici kadrosu yeterli olan merkezlerde, bir sınavla belirlenen kadın doğum uzmanı meslektaşlarımız üç yıllık eğitimin sonrasında jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı diploması alarak toplumumuza hizmet vermeye başlamıştır.

2013 yılından itibaren isteyen jinekolojik onkoloji merkezlerimiz, Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) tarafından hasta sayısı, multidispliner çalışma özelliği, laboratuvar altyapısı ve bilimsel yayın sayısı açısından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede şartları sağlayan merkezler 5 yıl süresince jinekolojik onkoloji yan dal eğitimi veren ve ileri düzey over kanseri cerrahisi uygulanan merkezler olarak bir sertifika ile tanımlandı.

Türkiye’de jinekolojik onkolojinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan ve ülkemiz jinekolojik onkoloji camiasının uluslararası alana açılmasına öncülük eden Dr. Ali Ayhan’a 2016 yılında International Gynecologic Cancer Society(IGCS) ve 2019 yılında European Gynecologic Oncology Society (ESGO) tarafından yaşam boyu başarı ödülü verildi.

2018 yılında derneğimiz aracılığı ile jinekolojik onkoloji merkezlerimiz uluslararası çok merkezli çalışmalara katılmaya başladı.

Türk Jinekolojik Onkoloji Ailesi her geçen gün güçlenen ve genişleyen yapısıyla vizyon ve misyonları doğrultusunda ülkemizin jinekolojik kanserlerinden korunma bu kanserlerin önlenmesi ve tedavisi konusunda var gücüyle çalışmakta ve geleceğe umutla bakmaktadır.

Not: Jinekolojik kanserler konusunda çalışmış olan ancak gözden kaçırdığımız veya yeterli veriye ulaşamadığımız için tarihçemizde adlarını geçirmediğimiz hocalarımızdan özür diliyoruz. Verilere ulaştığımızda tarihçemiz güncellenecektir.