TRSGO’dan Tebrik Mesajı

2019 yılında hasta alımı başlanan ve Nisan 2019 ‘da hasta alımı tamamlanan "AGO-OVAR -23 , ENGOT - Ov46 (DUO-O) (A Phase III Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicentre Study of Durvalumab in Combination with Chemotherapy and Bevacizumab, Followed by Maintenance Durvalumab, Bevacizumab and Olaparib in Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer)” çalışmasına altısı ülkemizden olmak üzere toplam 186 merkez katılmıştır.

Olgu alımının tamamlamasından sonra yapılan değerlendirmede ülkemizden 79 olgunun çalışmaya dahil edildiği görülmüştür. Çalışmaya en çok olgu veren merkez sıralamasında Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar Başkanlığı'ndaki Çukurova Üniversitesi 34 olgu ile merkezler arasında 3. sırada ve Prof. Dr. Ali Ayhan Başkanlığı'ndaki Başkent Üniversitesi ise 25 olgu ile 4. sırada yer almışlardır. Bu sonuçlar çalışmayı planlayan grup ve çalışmaya katılan merkezlerin ilgisini çekmiş ve takdirini kazanmıştır.

Ülkemizden bu çalışmaya ayrıca Hacattepe Üniversite’sinden Prof. Dr. Necat Özgül, Ege Üniversite’sinden Prof. Dr. Aydın Özsaran, Bezmialem Üniversite’sinden Prof. Dr. Hacı Mehmet Türk ve İstanbul Memorial Hastanesinden Prof. Dr. Ahmet Göçmen katılmış ve katkıda bulunmuşlardır. Merkezlerimizin bu çalışmada gösterdikleri başarı gelecekte planlanan çalışmalardaki etkinliğimizi arttıracak ve ülkemiz jinekolojik onkoloji camiasının uluslararası görünürlüğünü ön plana çıkaracaktır.

TRSGO olarak başta Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar ve Prof. Dr. Ali Ayhan olmak tüm merkezlerimiz ekiplerine, bilimsel çalışmalara sağladıkları bu gurur verici katkılarından dolayı tebriklerimizi sunarız.

Dr. Fuat Demirkıran
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO)