Yukarı Çık
Ana Sayfa : Eğitim : Seminer & Sunumlar : 2018 : 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Sunumları

16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Sunumları

Kolposkopiye Panoromik Bakış
Kunter Yüce
Epidemiology of HPV - Cervical Cancer and Carcinogenesis
Ali Ayhan
Bethesda ve LAST Sınıflandırması Classification of Bethesda and LAST
Alp Usubütün
Anormal Transformasyon Zonu Kolposkopisi
Gökhan Tulunay
LGSIL Kolposkopisi 
Müfit Yenen
Yüksek Dereceli Lezyonlarda Kolposkopi
Faruk Köse
Eksizyonel Prosedürler
Çetin Çelik
Adneksiyel Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım
Coşan Terek
Laparoskopik Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonu
Hüsnü Çelik
Robotik Histerektomi (Basamak/Basamak)
İlkkan Dünder
Robotik Pelvik Lenf Nodu Diseksiyonu
Cem İyibozkurt
Robotik Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonu
Ahmet Göçmen
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Tarihi
Ali Ayhan
Endometrium Kanserinde Yeni Moleküler ve Morfolojik Sınıflamanın Kliniğe Yansıması
Ayşe Ayhan
Jinekolojik Onkolojinin Dünü, Bugünü, Geleceği
Neville Hacker
Serviks Kanseri Cerrahisinin Bugünü ve Geleceği
Roberto Angioli
Overyan Karsinogenesis
Muhieddine Seoud
Endometriozis over kanseri için risk faktörü müdür?
Tamer Seçkin
Over Kanserinde Tarama
C. Müfit Yenen
Herediter Over Kanserinde Risk Belirleme ve Risk Azaltıcı Prosedürler
Fuat Demirkıran
PRO: Radikal olmalıdır
M. Ali Vardar
CON: Konservatif olmalıdır
M. Macit Arvas
Con:  Sinir Koruyucu Olmalıdır
Nurettin Boran
Serviks Kanserinin Evrelemesi cerrahi - patolojik Bulgulara göre mi Yapılmalıdır?
Faruk Köse
Primer Kemoradyasyon Sonrası Histerektomi Yapılmalı mıdır?
Anıl Onan
Serviks Kanserinde Fertilite Koruyucu Cerrahi
Philippe Morrice
İleri evre epitelyal over kanserine panoramik bakış
Ali Ayhan
Epitelyal Over Kanserinde Lenfadenektominin Değeri Azalıyor mu?
Jalid Sehouli
Rekürren Over Kanserinde Cerrahi için Doğru Hasta Seçimi ve Yönetim
Beyhan Ataseven
HIPEC Over Kanseri Tedavisinde Bir Seçenek midir?
Nejat Özgül
Over Kanserinde Torakal Tümör Debulking
Dalokay Kılıç
Endometrial hiperlazide terminolojik siniflama ve sağkalıma etkisi
Murat Dede
Erken Evre Endometrioid Endometrial Karsinomda Güncel Yönetim
M. Mutlu Meydanlı
CON: Primer Kemoradyasyon Uygulanmalıdır
Zeynep Özsaran
CON: Neo - adjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Uygulanmalıdır
Ahmet Göçmen
PRO: Radikal Histerektomi Uygulanmalıdır
Samet Topuz
CON: Radikal Histerektomi Uygulanmamalıdır
Fuat Demirkıran
PRO: Halen Kabul Edilebilir Bir Seçenektir
U. Fırat Ortaç
CON: Yapılmamalıdır
Ali Küçükmetin
ALTERNATİF TEKNİK - 1 (Video Sunum)
Fatih Güçer
ALTERNATİF TEKNİK - 2 (Video Sunum)
Gökhan Boyraz
Basit Histerektomi Sonrası İnvazif Serviks Kanseri Tanısı Alan Hastanın Yönetimi
Tayfun Güngör
Jinekolojik Kanserlerde 3D Brakiterapi
Razvan Galalae
PRO: Değişmelidir 
Alexandros Rodolakis
CON: Değişmemelidir 
Ferah Yıldız
Standard Egzenterasyon
Volkan Ülker
Palyatif Egzenterasyon
A. Barış Güzel
GOG 240A - 240B Çalışmaları: Endikasyon ve Sonuçlar
Nilüfer Güler
Endometrial Stromal Tümörlerin Güncel Moleküler Sınıflaması
Alp Usubütün
Overin Seks Kord Stromal Tümörleri
Hakan Ozan
Overin Germ Hücreli Tümörleri 
Bülent Özçelik
Uterin Karsinosarkom
Hüsnü Gökaslan
Leiomyosarkomlarda Tanı, Cerrahi ve Adjuvant Tedavi
Yavuz Salihoğlu
Endometrial Stromal Sarkomlarda Tedavi
Ali Yanık
Epitelyal Over Kanserinin Güncel Sınıflaması: Her bir alt tip ayrı bir hastalık mıdır?
Dimitrios Haidopoulos
Berrak Hücreli Over Karsinomunda cerrahi ve adjuvant tedavi: Güncel Yaklaşım
Aydın Özsaran
Surgical and Adjuvant Treatment of Mucinous Ovarian Carcinoma: Current Approach
Muzaffer Sancı
Düşük gradeli seröz over kanserinde cerrahi ve adjuvant tedavinin standartı var mıdır?
Tevfik Güvenal
Borderline Over Tümörleri: Güncel Yaklaşım
Philippe Morrice
Epitelyal Over Kanserinde Standart Kemoterapi
Nilüfer Güler
Platin Duyarlı Hastalıkta nasıl belirlenmelidir?
Georges Chahine
Platin Dirençli Hastalarda nasıl belirlenmelidir?
Nil Molinas
Over Kanserinde PARP İnhibitörleri Kullanımında Doğru Hasta Seçimi
Mansoor Mirza
Over Kanseri Tedavisinde Check - Point İnhibitörleri ve İmmünoterapinin yeri var mıdır?
Özden Altundağ
Tamamlayıcı Tıpta AHCC Kullanımı 
Kohei Homma
Patolojik Tanıya Yardımcı Belirteçler
Asuman Nihan Haber
Tanımlar ve Mol Hidatiformun Yönetimi
Sinan Özalp
Klinik Değerlendirme: Evreleme, Sınıflama, Risk Skorlaması
Müge Harma
Klinik bulgu olmaksızın b - HCG yüksek Hastanın Yönetimi
Tufan Öge
Düşük riskli hastalık yönetimi
Mehmet Harma
Cerrahi Yaklaşım
Hanifi Şahin
Vulvanın premalign lezyonlarının güncel patolojik sınıflaması ve terminolojisi
Özlem Özen
Vulvanın premalign lezyonlarında tedavi modaliteleri ve sonuçları
H. Gökhan Tulunay
Vulva Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Konsepti
Tugan Beşe
Erken Evre Vulva Kanserinde Yönetim
Neville Hacker
Klasik Tedavi Nasıldır? 
Orhan Ünal
Egzenterasyonun Yeri Nedir? 
Coşkun Salman
Rekonstrüktif yaklaşımlar: Flapler ve kullanım yerleri
Çağrı Uysal
Düşük volümlü servikal kanserde tedavi nasıl olmalıdır?
Veysel Şal
Serviks kanserinde sentinel lenf nodu konseptine geçmek için yeterli kanıt var mı?
Erkan Sarı
Yüksek riskli endometrial kanserlerde sadece sentinel lenf nodu biyopsisi yetersiz bir tedavi mi? 
İlker Kahramanoğlu
Endometrium kanseri tedavisinde ooforektomi gerekli midir?
Günsu Kimyon Cömert
İleri evre endometrioid endometrial karsinomda debulking cerrahisinin yeri
Kunter Yüce
Nüks Endometrium Kanserinde Yönetim
Esra Kuşçu
CON: Önemini yitirmektedir
Nilüfer Güler
Basit Histerektomi Sonrası Endometrium Kanseri Tanısı Alan Hastanın Yönetimi 
Polat Dursun
HPV ve Serviks Kanseri Epidemiyolojisi
Ali Ayhan
HPV ile tarama stratejilerinin rasyoneli nedir?
M. Macit Arvas
HPV Aşıları 
M. Faruk Köse
Anormal Uterin Kanama tedavisinde oral kontraseptifler
Cihat Ünlü
Jinekolojik Kanserlerde Gastrointestinal Semptomların Yönetimi
Kadir Demir
Postpartum Kanamada Medikal Yaklaşım
Ayşe Filiz Yavuz
Postpartum Kanamada Cerrahi Yaklaşım
Çetin Çelik
*Minimal İnvaziv Cerrahi ile Onkolojik Cerrahi Prensipler PRO: Uygulanabilir 
Fatih Güçer
 Dokuların Morsellasyonu - PRO: Güvenlidir 
Tayup Şimşek
 Dokuların Morsellasyonu - CON: Güvenli değildir
Hüsnü Çelik
Onko - fertilite Güncel Uygulamalar
Bülent Urman
Endometrium Kanserinde Fertilitenin Korunması
David Atallah
Over Kanserinde Fertilite Koruyucu Cerrahi güvenli midir?
U. Fırat Ortaç
20 - 24 Yaş arasındaki Preinvaziv Lezyonlara Yaklaşım
Mustafa Özat
CIN Tedavisinde Eksizyonel Prosedürler
Ali Haberal
CIN 2 tedavi edilmeli midir?
Aytekin Altıntaş
CIN Tedavisinden Sonra Takip Nasıl Olmalıdır?
Özcan Balat
Eksizyonel Tedavilerden Sonra Obstetrik Sonuçlar
Nasuh Utku Doğan
Glandüler Lezyonların Tedavisi Agresif mi Olmalıdır?
Polat Dursun
Genital Siğillerde Tedavi
Haluk Dervişoğlu
Vulva Kanserinde ESGO Rehberi
Işın Üreyen
Serviks Kanserinde ESGO Rehberi
Baki Erdem
Endometrium Kanserinde ESGO Rehberi
Alper Seyhan
Over Kanserinde ESGO Rehberi
Alper Karalök
Over Kanseri Merkezleri için ESGO standartları
Hamdullah Sözen
IGCS 2018’in Önemli Sunumları
Doğan Vatansever
Jinekolojik Onkoloji Pratiğini en çok etkileyen Güncel 5 Çalışma
Tayfun Toptaş
Adneksiyel Kitlelerde Malignite Riski Değerlendirmesi ve Cerrahi Yaklaşım
Nuri Yıldırım
Anormal Uterin Kanamalara Endometrial Hiperplazi / Kanser Açısından Yaklaşım
Murat Öz
Jinekolojik Kanserlerde Tedavi Sonrası Takip Protokolleri
Tolga Taşçı
Asemptomatik Postmenopozal Kadında Endometrial Kalınlık Artışı: Eşik Değerler ve Klinik Önemi
Oğuzhan Kuru
Pre operatif 
Gürkan Kıran
İntraoperatif 
Ali Kolusarı
Postoperatif
Yakup Baykuş
Gebelikte Meme Kanseri
Tufan Bilgin
Gebelikte Serviks Kanseri
Kadir Güzin
Gebelikte Over Kanseri
Pınar Göksedef
Gebelikte Diğer Kanserler
Özgür Akbayır
Akılcı İlaç Sunumu
Hamdullah Sözen