Yukarı Çık

Bilimsel Program

Akılcı İlaç Sunumunu İndirmek için Tıklayınız...

Kongre Bildiri Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız.

21 Kasım 2018, Çarşamba / Kolposkopi Kursu
Nov 21st, 2018, Wednesday / Colposcopy Course
Salon K1 / Hall K1
11.45 - 13.20 Kolposkopi - 1 / Colposcopy - 1
  Oturum Başkanları / Chairs: M. Macit Arvas, M. Mutlu Meydanlı
11.45 - 12.05 Kolposkopiye Panoromik Bakış
Colposcopy: Panoramic View
Kunter Yüce
12.05 - 12.25 HPV ve Serviks Kanseri Epidemiyolojisi
Epidemiology of HPV and Cervical Cancer
Ali Ayhan
12.25 - 12.40 Bethesda ve LAST Sınıflandırması
Classification of Bethesda and LAST
Alp Usubütün
12.40 - 12.55 Normal Transformayon Zonu Kolposkopisi
Colposcopy of Normal Transformation Zone
Hakan Ozan
12.55 - 13.10 Anormal Transformasyon Zonu Kolposkopisi
Colposcopy of Abnormal Transformation Zone
H. Gökhan Tulunay
13.10 - 13.20 Tartışma / Discussion
13.20 - 13.45 Kahve Arası / Coffee Break
13.45 - 15.15 Kolposkopi - 2 / Colposcopy - 2
  Oturum Başkanları / Chairs: Kunter Yüce, Murat Dede
13.45 - 14.00 Düşük Dereceli Lezyonlarda Kolposkopi
Colposcopy of Low - Grade Lesions
C. Müfit Yenen
14.15 - 14.30 Yüksek Dereceli Lezyonlarda Kolposkopi
Colposcopy of High - Grade Lesions
M. Faruk Köse
14.30 - 14.45 Servikal Kanserde Kolposkopi
Colposcopy of Cervical Cancer
M. Macit Arvas
14.45 - 15.00 Eksizyonel Prosedürler
Excisional Procedures
Çetin Çelik
15.00 - 15.15 İnteraktif Vakalar
Interactive Case Discussions
KunterYüce, Nejat Özgül
 
21 Kasım 2018, Çarşamba - İleri Düzey Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu
Nov 21st, 2018, Wednesday - Minimally Invasive Surgery Course
Salon K2 / Hall K2
11.45 - 13.25 Minimal İnvaziv Cerrahi - 1 / Minimally Invasive Surgery - 1
  Oturum Başkanları / Chairs: Mete Güngör, Fatih Güçer
11.45 - 12.05 Jinekolojik Onkolojide Minimal İnvaziv Cerrahi
Minimally İnvasive Surgery and Laparoscopy in Gynecologic Oncology
U. Fırat Ortaç
12.05 - 12.25 Laparoskopik Pelvik Anatomi
Laparoscopic Pelvic Anatomy
M. Murat Naki
12.25 - 12.45 Adneksiyel Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım
Laparoscopic Approach to Adnexal Masses
Coşan Terek
12.45 - 13.05 Endometrioma ve Derin İnfiltratif Endometriosisde Laparoskopik Yaklaşım
Laparoscopic Approach for Endometrioma and Deep Infiltrative Endometriosis
Çağatay Taşkıran
13.05 - 13.20 Üreter anatomisi, Diseksiyonu ve Komplikasyonlar
Anatomy of the ureter, Dissection and Complications
Kemal Özerkan
13:20 - 13:25 Tartışma / Discussion
13.25 - 13.45 Kahve Arası / Coffe Break
13.45 - 15.30 Minimal İnvaziv Cerrahi - 2 / Minimally Invasive Surgery - 2
  Oturum Başkanları / Chairs: U. Fırat Ortaç, Fuat Demirkıran
13.45 - 14.00 Laparoskopik Histerektomi (Basamak/Basamak)
Laparoscopic Hysterectomy (Step by Step)
Tayup Şimsek
14.15 - 14.30 Laparoskopik Pelvik Lenf Nodu Diseksiyonu
Laparoscopic Pelvic Lymph Node Dissection
M. Ali Vardar
14.30 - 14.45 Laparoskopik Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonu
Laparoscopic Para - aortic Lymph Node Dissection
Hüsnü Çelik
14.45 - 15.00 Robotik Histerektomi (Basamak/Basamak)
Robotic Hysterectomy (Step by Step)
İlkkan Dünder
15.00 - 15.15 Robotik Pelvik Lenf Nodu Diseksiyonu
Robotic Pelvic Lymph Node Dissection
Cem İyibozkurt
15.15 - 15.30 Robotik Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonu
Robotic Para - aortic Lymph Node Dissection
Ahmet Göçmen
 
21 Kasım 2018, Çarşamba - Nov 21st, 2018, Wednesday Salon 1 / Hall 1
16.00 - 16.30 Açılış Seromonisi / Openning Ceremony
Ödül Töreni / Award Ceremony
16.30 - 18.10 Derin Kösebay Oturumu / Derin Kösebay Session
  Oturum Başkanları / Chairs: Ali Ayhan, M. Macit Arvas
16.30 - 16.40 Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Tarihi
History of Turkish Society of Gynecologic Oncology
Ali Ayhan
16.40 - 17.10 Endometrium Kanserinde Yeni Moleküler ve Morfolojik Sınıflamanın Kliniğe Yansıması
The Reflection of new Molecular and Morphologic Classification of Endometrial Cancer to Clinical Practice
Ayşe Ayhan
17.10 - 17.40 Jinekolojik Onkolojinin Dünü, Bugünü, Geleceği
The Past, Today and Future of Gynecological Oncology
Neville Hacker
17.40 - 18.10 Serviks Kanseri Cerrahisinin Bugünü ve Geleceği
Current Status and the Future of Surgery in Cervical Cancer
Roberto Angioli
 
22 Kasım 2018, Perşembe - Nov 22nd, 2018, Thursday
Salon 1 / Hall 1
08.30 - 09.45 Epitelyal Over Kanseri - 1 / Epithelial Ovarian Cancer - 1
  Oturum Başkanları / Chairs: M. Macit Arvas, Fuat Demirkıran, Serkan Erkanlı
08.30 - 08.45 Overyan Karsinogenesis
Ovarian Carcinogenesis
Muhieddine Seoud
08.45 - 09.00 Endometriozis over kanseri için risk faktörü müdür?
Is Endometriosis a Risk Factor for Ovarian Cancer?
Tamer Seçkin
09.00 - 09.15 Over Kanserinde Tarama
Ovarian Cancer Screening
C. Müfit Yenen
09.15 - 09.30 Herediter Over Kanserinde Risk Belirleme ve Risk Azaltıcı Prosedürler
Risk Assessment and Risk Reducing Procedures in Hereditary Ovarian Cancer
Fuat Demirkıran
09.30 - 09.45 Tartışma / Discussion
09.45 - 10.00 Kahve Arası / Coffee Break
10.00 - 11.30 Serviks Kanseri - 1 / Cervical Cancer - 1
  Oturum Başkanları / Chairs: Kunter Yüce, M. Ali Narin, Melahat Atasever
  *Erken Evre Serviks Kanserinde Cerrahi
*Surgery in Early - Stage Cervical Cancer
10.00 - 10.10 PRO: Radikal olmalıdır
PRO: It Should be Radical
M. Ali Vardar
10.10 - 10.20 CON: Konservatif olmalıdır
CON: It Should be Conservative
M. Macit Arvas
10.20 - 10.30 CON: Sinir Koruyucu Olmalıdır
CON: It Should be Nerve Sparing
Nurettin Boran
10.30 - 10.40 Tartışma / Discussion
10.40 - 10.55 Serviks Kanserinin Evrelemesi cerrahi - patolojik Bulgulara göre mi Yapılmalıdır?
Should Cervical Cancer Staging be Performed According to Surgico - Pathological Findings?
M. Faruk Köse
10.55 - 11.10 Primer Kemoradyasyon Sonrası Histerektomi Yapılmalı mıdır?
Should Hysterectomy be Performed Following Primary Chemoradiation?
Anıl Onan
11.10 - 11.25 Serviks Kanserinde Fertilite Koruyucu Cerrahi
Fertility - sparing Surgery in Cervical Cancer
Philippe Morrice
11.25 - 11.30 Tartışma / Discussion
11.30 - 12.30 Canlı Cerrahi / Live Surgery
  Moderatörler / Moderators: Ateş Karateke, Çağatay Taşkıran
Cerrah / Surgeon: Zelal Muallem
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği / Lunch
13.30 - 15.20 Epitelyal Over Kanseri - 2 / Epithelial Ovarian Cancer - 2
  Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Özalp, U. Fırat Ortaç, İbrahim Yalçın
13.30 - 13.50 İleri evre epitelyal over kanserine panoramik bakış
Panoramic view of advanced - stage epithelial ovarian cancer
Ali Ayhan
13.50 - 14.10 Epitelyal Over Kanserinde Lenfadenektominin Değeri Azalıyor mu?
Has Lymphadenectomy Lost its Significance in the Surgical Management of Epithelial Ovarian Cancer?
Jalid Sehouli
14.10 - 14.30 Rekürren Over Kanserinde Cerrahi için Doğru Hasta Seçimi ve Yönetim
Proper Patient Selection for Surgery and Management of Recurrent Ovarian Cancer
Beyhan Ataseven
14.30 - 14.50 HIPEC Over Kanseri Tedavisinde Bir Seçenek midir?
Is HIPEC an option in the treatment of Ovarian Cancer?
Nejat Özgül
14.50 - 15.10 Over Kanserinde Torakal Tümör Debulking
Thorasic Tumoral Debulking in Ovarian Cancer
Dalokay Kılıç
15.10 - 15.20 Tartışma / Discussion
15.20 - 15.30 Kahve Arası / Coffee Break
15.30 - 17.00 Endometrium Kanseri - 1 / Endometrial Cancer - 1
  Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Berkman, İlkkan Dünder, Serhat Şen
15.30 - 15.50 Endometrial hiperlazide terminolojik siniflama ve sağkalıma etkisi
Endometrial hyperplasia: Terminological Classification and its Survival Impact
Murat Dede
15.50 - 16.10 Erken Evre Endometrioid Endometrial Karsinomda Güncel Yönetim
Current Management of Early - Stage Endometrioid Endometrial Cancer?
M. Mutlu Meydanlı
16.10 - 16.30 Erken Evre Endometrium Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Haritalaması: Avantaj ve Dezavantajlar
Sentinel Lymph Node Mapping in Early - Stage Endometrial Cancer: Benefits & Disadvantages
Salih Taşkın
16.30 - 16.50 Endometrium kanserinde yeni moleküler sınıflama ile tedavi nasıl değişecek?
The Impact of New Molecular Classification on the Management of Endometrial Cancer
Ateş Karateke
16.50 - 17.00 Tartışma / Discussion
17.00 - 17.30 Kahve Arası / Coffee Break
17.30 - 19.30 Debate
  Oturum Başkanları / Chairs: M.Faruk Köse , Emel Canaz, Nazlı Topfedaisi Özkan
  *Evre 1b2 serviks kanseri
*Stage 1b2 Cervical Cancer:
17.30 - 17.40 PRO: Primer Cerrahi uygulanmalıdır
PRO: Primary Surgery Should be Performed
M. Murat Naki
17.40 - 17.50 CON: Primer Kemoradyasyon Uygulanmalıdır
CON: Primary Chemoradiation Should be Performed
Zeynep Özsaran
17.50 - 18.00 CON: Neo - adjuvan Kemoterapi Sonrası Cerrahi Uygulanmalıdır
CON: Surgery Should be Performed Following Neoadjuvant Chemotherapy
Ahmet Göçmen
18.00 - 18.10 Tartışma / Discussion
  *Serviks Kanserinde İntraoperatif Lenf Nodu Metastazı Tespit Edilirse
*If Intra - Operative Lymph Node Metastasis is Detected in Cervical Cancer:
18.10 - 18.20 PRO: Radikal Histerektomi Uygulanmalıdır
PRO: Radical Hysterectomy Should be Performed
Samet Topuz
18.20 - 18.30 CON: Radikal Histerektomi Uygulanmamalıdır
CON: Radical Hysterectomy Should be Cancelled
Fuat Demirkıran
18.30 - 18.40 Tartışma / Discussion
  *Güncel Bilgiler Işığında Serviks Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi
*Minimally Invasive Surgery in Cervical Cancer – Up to Date:
18.40 - 18.50 PRO: Halen Kabul Edilebilir Bir Seçenektir
PRO: It is Still an Acceptable Option
U. Fırat Ortaç
18.50 - 19.00 CON: Yapılmamalıdır
CON: It Shouldn’t be Performed
Ali Küçükmetin
19.00 - 19.05 ALTERNATİF TEKNİK - 1 (Video Sunum)
ALTERNATIVE TECHNIQUE - 1 (Video Presentation)
Fatih Güçer
19.05 - 19.10 ALTERNATİF TEKNİK - 2 (Video Sunum)
ALTERNATIVE TECHNIQUE - 2 (Video Presentation)
Gökhan Boyraz
19.10 - 19.20 Basit Histerektomi Sonrası İnvazif Serviks Kanseri Tanısı Alan Hastanın Yönetimi
Management of the Patient with a Diagnosis of Invasive Servical Cancer After Simple Hysterectomy
Tayfun Güngör
19.20 - 19.30 Tartışma / Discussion
 
22 Kasım 2018, Perşembe - Nov 22nd, 2018, Thursday Salon 2 / Hall 2
13.30 - 15.00 Serviks Kanseri - 2 / Cervical Cancer - 2
  Oturum Başkanları / Chairs: Mete Güngör, Kemal Güngördük
13.30 - 13.50 Jinekolojik Kanserlerde 3D Brakiterapi
3 - D Brachytherapy in Gynecologic Cancers
Razvan Galalae
  *Serviks Kanserinde Cerrahi Sonrası Radyoterapi Endikasyonları
*The Indications of post - surgery Radiotherapy in Cervical Cancer
13.50 - 14.00 PRO: Değişmelidir
PRO: They Should be Changed
Alexandros Rodolakis
14.00 - 14.10 CON: Değişmemelidir
CON: They Shouldn’t be Changed
Ferah Yıldız
  *İleri Evre Serviks Kanserinde Egzenterasyon
*Exenteration in Advanced - Stage Cervical Cancer
14.20 - 14.30 Standard Egzenterasyon
Standard Exenteration
Volkan Ülker
14.30 - 14.40 Palyatif Egzenterasyon
Palliative Exenteration
A. Barış Güzel
14.40 - 14.50 GOG 240A - 240B Çalışmaları: Endikasyon ve Sonuçlar
GOG 240A - 240B Trials: Indications and Results
Nilüfer Güler
14.50 - 15.00 Tartışma / Discussion
15.00 - 15.30 Kahve Arası / Coffee Break
15.30 - 17.30 Nadir Tümörler / Rare Tumors
  *Bilinenler ve bilinmeyenler?
*What is known and unknown?
  Oturum Başkanları / Chairs: Serdar Serin, Kenan Dolapçıoğlu, Yakup Yalçın
15.30 - 15.50 Endometrial Stromal Tümörlerin Güncel Moleküler Sınıflaması
Current Molecular Classification of Endometrial Stromal Tumors
Alp Usubütün
15.50 - 16.05 Overin Seks Kord Stromal Tümörleri
Ovarian sex - cord Stromal Tumors
Hakan Ozan
16.05 - 16.20 Overin Germ Hücreli Tümörleri
Ovarian germ - cell Tumors
Bülent Özçelik
16.20 - 16.35 Uterin Karsinosarkom
Uterine Carcinosarcoma
Hüsnü Gökaslan
  *Uterin Sarkomlar
*Uterine Sarcomas
16.35 - 16.50 Leiomyosarkomlarda Tanı, Cerrahi ve Adjuvant Tedavi
Diagnosis, Surgery and Adjuvant treatment of Leiomyosarcoma
Yavuz Salihoğlu
16.50 - 17.05 Endometrial Stromal Sarkomlarda Tedavi
Treatment of Endometrial Stromal Sarcomas
Ali Yanık
17.05 - 17.20 Adjuvan Tedavideki Yenilikler
Novelties in Adjuvant Treatment of Uterine Sarcomas
Zafer Arık
17.20 - 17.30 Tartışma / Discussion
17.30 - 18.00 Kahve Arası / Coffee Break
17.30 - 18.55 Sözel Bildiriler / Oral Presentations
  Oturum Başkanları / Chairs: Tufan Bilgin, Pınar Göksedef, Utku Akgör
17.30 - 17.35 Endometrioid tip endometrium kanserinde adenomyozis birlikteliği OP - 18 - Alpay Yılmaz
17.35 - 17.40 ESMO - ESGO - ESTRO Risk Gruplamasına Göre Endometrium Kanserli Olgularda Sağkalım ve Rekürrens Dağılım OP - 19 - Ferah Yıldız
17.40 - 17.45 Evre II Endometrium Kanserli Olgularda Eksternal Radyoterapi +/ - Kaf Brakiterapisi Uygulanmasının Hastalık Kontrolüne Etkisi OP - 20 - Ferah Yıldız
17.45 - 17.50 Endometrium kanserinde omentum metastazı ile ilişkili risk faktörleri OP - 21 - Mehmet Bayrak
17.50 - 17.55 Kötü Histolojili Endometrium Kanserli Olgularda Yalnız Vajen Kaf Brakiterapisi Uygulamasının Sonuçları OP - 22 - Ferah Yıldız
17.55 - 18.00 Endometrium kanserine minimal invaziv yaklasim ve sonuçların vücut kitle indeksi ile iliskisi: Tek merkez deneyim sonuçları OP - 24 - Esra Isci Bostanci
18.00 - 18.05 Endometrium karsinomunda SLN (sentinel lenf nodu) uygulaması OP - 25 - Ayhan Gül
18.05 - 18.10 Prognostic Significance of Programmed Death - 1 (PD - 1) and Programmed Death - Ligand 1 (PD - L1) Expression in Uterine Carcinosarcoma OP - 26 - Ümran Küçükgöz Güleç
18.10 - 18.15 Comparison of uterine carcinosarcomas and grade 3 endometrioid type endometrial cancers with respect to spread pattern and survival OP - 28 - Burcu Soyak
18.15 - 18.20 Programmed Death - 1 (PD - 1) and Programmed Death - Ligand 1 (PD - L1) Expressions in Type 2 Endometrial Cancer OP - 29 - Ümran Küçükgöz Güleç
18.20 - 18.25 Endometrium kanserinde preoperatif pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) ile ölçülen tümör standart uptake value (SUVmax) değerinin lenf nodu metastazı ile ilişkisi OP - 30 - Hasan Turan
18.25 - 18.30 Predictability of lower uterine segment to angiolymphatic invasion, survival and lymph node involvement for early stage endometrioid endometrial cancer OP - 31 - Yağmur Soykan
18.30 - 18.35 Açık ve Laparoskopik Endometrium Kanser Cerrahisine Obezitenin Etkisi OP - 32 - Ceren Sancar
18.35 - 18.40 Risk factors for lymph node metastasis among lymphovascular space invasion (LVSI) - positive women with endometrioid endometrial cancer clinically confined to the uterus OP - 38 - Mustafa Erkan Sarı
18.40 - 18.45 Endometrium kanserinde laparoskopik histerektomi OP - 34 - Gözde Şahin
18.45 - 18.50 Erken Evre Endometrium Kanserli Hastalarda Lenf Nodu Metastazını Belirlemede Preoperatif Çekilen 18F - FDG PET/CT ile Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Sonuçlarının Karşılaştırılması OP - 35 - Gökhan Demirayak
18.50 - 18.55 Apparent diffusion coefficient value in evaluating types of cervical cancer ,and for predicting parametrial, lymphovascular and lymph node invasion OP - 99 - Kemal Murat Haberal
18.55 - 19.00 Why are the incidence and mortality results of gynecologic cancers in Turkey different from the Globocan data?
OP - 100 - İrem Küçükyıldız
 
22 Kasım 2018, Perşembe - Nov 22nd, 2018, Thursday Salon 3 / Hall 3
13.30 - 15.00 Sözel Bildiriler / Oral Presentations
  Oturum Başkanları / Chairs: Gürkan Kıran, Özgür Akbayır, Ayhan Gül
13.30 - 13.35 Not an Ordinary Hematuria - Intravesical Recurrence of Granulosa Cell Tumor After 15 Years OP - 01 - Tevfik Berk Bildacı
13.35 - 13.40 Effect of the pulmonary recruitment maneuver on pain after laparoscopic gynecological oncologic surgery: A prospective randomized trial OP - 02 - Osman Aşıcıoğlu
13.40 - 13.45 Beyond Standart ;Palliative Pelvic Exenteration for Recurrent Cervical Cancer with Post - operative Complications and Oncologic results OP - 89 - Hüseyin Akıllı
13.45 - 13.50 Over Kanseri Tanısı ile Sitoredüktif Cerrahi Yapılan Hastalarda Üriner Sistem Tutulumu Nedeniyle Üriner Diversiyon veya Primer Üreteroplasti Uygulanan 10 Olgunun Değerledirilmesi OP - 04 - Şevket Barış Morkavuk
13.50 - 13.55 Different Doses of Green Tea Effects on Bone Cancer Cell Lines OP - 05 - Tugce Naime Gedik
13.55 - 14.00 New Figo 2018 Stating for carcinoma of Cervix;What have chanced? OP - 90 - Hüseyin Akıllı
14.00 - 14.05 Risk factors for para - aortic lymph node metastasis in endometrioid type endometrial cancer OP - 91 - Eda Kocaman
14.05 - 14.10 Survival outcomes of 89 malignant ovarian germ cell tumor patients OP - 92 - Eda Kocaman
14.10 - 14.15 Vajinal intraepitelyal neoplazi tedavisinde lokal 5 - Florourasil kullanımı: Tek merkez deneyimi OP - 09 - Nuri Yıldırım
14.15 - 14.20 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalında On Aylık Robotik Cerrahi Deneyimlerimiz OP - 10 - Başak Özge Kayan
14.20 - 14.25 CA 125 Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni Plazma Hücre Diskrazileri OP - 11 - Ramazan Erda Pay
14.25 - 14.30 Jinekolojik Kanser ve Pelvik Egzenterasyon Kısa Dönem Sonuçları OP - 12 - Özgür Aydın Tosun
14.30 - 14.35 Comparison of topical lidocaine spray with forced coughing in pain relief during colposcopic biopsy procedure: A randomized trial OP - 71 - Erbil Karaman
14.35 - 14.40 Plasental Site Trofoblastik Tümör; Tanı Güçlükleri OP - 14 - Tufan Bilgin
14.40 - 14.45 Comparison of the effects of all - trans retinoic acid, methotrexate, actinomycin D, and combined chemotherapy on different choriocarcinoma cell culture models OP - 15 - Görker Sel
14.45 - 14.50 Endometrium Kanseri Hastalarının Takibinde Optimizasyon Nasıl Sağlanır? OP - 16 - Seda Yüksel Şimşek
14.50 - 14.55 Clinicopathological outcome of ovarian granulosa cell tumors managed at single medical center OP - 17 - Omar Alelwan
14.55 - 15.00 NACT versus Radical Surgery in 1b2 bulky tumors of cervical cancer OP - 93 - Ayça Nazlı Bulut
15.00 - 15.20 Kahve Arası / Coffee Break
15.20 - 17.10 Video Bildiriler / Video Presentations
  Oturum Başkanları / Chairs: Sedat Yıldırım, Muzaffer Sancı, Kadir Güzin
15.20 - 15.40 Over Kanserinde Üst Abdominal Cerrahi VP - 30 - Sedat Yıldırım
15.40 - 15.55 Total infralevator pelvic exenteration for recurrent cervical carcinoma VP - 22 - İlker Kahramanoğlu
15.55 - 16.10 Overde metastatik dev musinöz adenokarsinom olgusu VP - 14 - Kadir Güzin
16.10 - 16.25 İleri evre over kanseri tedavisinde maksimal sitoredüktif cerrahinin bir parçası olarak aşağı anterior rezeksiyon VP - 15 - Yağmur Minareci
16.25 - 16.40 Peritoneal karsinomatozisi taklit eden periton tüberkülozu: Olgu sunumu VP - 01 - Dinçer Yıldırım
16.40 - 16.55 Vulva kanseri sonrası postoperatif lenfosel komplikasyonunun onarımı: Olgu sunumu VP - 25 - Kadir Güzin
16.55 - 17.10 Jinekolojik onkolojide ince ve kalın barsak rezeksiyon ve anastomoz uygulamaları VP - 17 - Cihan Comba
17.10 - 17.30 Kahve Arası / Coffee Break
17.30 - 19.00 Video Bildiriler / Video Presentations
  Oturum Başkanları / Chairs:Aydın Özsaran, Haluk Dervişoğlu, Gökhan Demirayak
17.30 - 17.45 Robotic Radical Parametrectomy with Upper Vaginectomy, Bilateral Salpingo - Oophorectomy and Pelvic Lymphadenectomy in Patients with Occult Cervical Carcinoma after Extrafascial Hysterectomy VP - 23 - Abdullah Serdar Açıkgöz
17.45 - 18.00 Robotic Radical Hysterectomy, Pelvic Lymphadenectomy with En Bloc Total Vaginectomy VP - 24 - Abdullah Serdar Açıkgöz
18.00 - 18.15 Endometriyum Kanserinin Robotik Evrelemesi: Sol Tarafta Lateral Boşlukların Oluşturulması ve Pelvik Lenfadenektomi VP - 07 - Işın Üreyen
18.15 - 18.30 Retroperitoneal en bloc resection of total abdominal multivisceral peritoneal packet and cardiophrenic lymph node excision VP - 16 - Hamdullah Sozen
18.30 - 18.45 Klinik erken evre endometrial kanserli hastalarda sentinel lenf nodu uygulamalarımız VP - 08 - Gökhan Demirayak
18.45 - 19.00 Kliniğimizde jinekolojik kanserli hastalarda video asiste torakoskopik cerrahi uygulamaları VP - 17 - Gökhan Demirayak
 
23 Kasım 2018, Cuma - Nov 23rd, 2018 , Friday Uzmanlarla Buluşma Salonu / Hall Meet the Expert
08.30 - 09.45 Uzmanlarla Buluşma (Kahvaltı eşliğinde) - Meet the Expert (with breakfast)
  Epitelyal Over Kanserinde Üst Abdominal Cerrahi
Upper Abdominal Surgery in Epithelial Ovarian Cancer
Ali Ayhan, Sinan Özalp
  Serviks Kanseri Yönetiminde Neler Değişiyor?
What is changing in the Management of Cervical Cancer?
M. Macit Arvas, Kunter Yüce
  Jinekolojik Kanserlerde Sentinel Node Haritalaması
Sentinel Node Mapping in Gynecologic Cancers
U. Fırat Ortaç, M. Faruk Köse
  Vulva Kanserinde Yönetim
Management of Vulvar Cancer
Neville Hacker, H. Gökhan Tulunay
  Over Kanserinde Yeni Kemoterapötikler
New Chemotherapeutics in Ovarian Cancer
Mansoor Mirza, Özden Altundağ
  Sarkomlarda Güncel Yaklaşım
Current Approaches in Sarcomas
Alexandros Rodolakis, Ali Küçükmetin
  - Uzmanlarla buluşma toplantısına katılmak için kayıt yapılması zorunludur. Her masaya 10 kişi kayıdı alınacaktır.
- Registration is necessary to attend the meeting with the experts. Maximum 10 participants will be registered at each table.
 
23 Kasım 2018, Cuma - Nov 23rd, 2018 , Friday Salon 1 / Hall 1
09.45 - 11.15 Epitelyal Over Kanseri - 3 / Epithelial Ovarian Cancer - 3
  Oturum Başkanları / Chairs: Dimitrios Haidopoulos, Hakan Yetimalar, Rulin Deniz
09.45 - 10.00 Epitelyal Over Kanserinin Güncel Sınıflaması: Her bir alt tip ayrı bir hastalık mıdır?
The Current Classification of Epithelial Ovarian Cancer: Is every subtype a different disease?
Dimitrios Haidopoulos
10.00 - 10.15 Berrak Hücreli Over Karsinomunda cerrahi ve adjuvant tedavi: Güncel Yaklaşım
Surgical and Adjuvant treatment of clear - cell Ovarian Carcinoma: Current Approach
Aydın Özsaran
10.15 - 10.30 Müsinöz over kanserinde cerrahi ve adjuvant tedavi: Güncel Yaklaşım
Surgical and Adjuvant Treatment of Mucinous Ovarian Carcinoma: Current Approach
Muzaffer Sancı
10.30 - 10.45 Düşük gradeli seröz over kanserinde cerrahi ve adjuvant tedavinin standartı var mıdır?
Is there a standard for Surgical and Adjuvant Treatment of lowgrade serous carcinoma?
Tevfik Güvenal
10.45 - 11.00 Borderline Over Tümörleri: Güncel Yaklaşım
Borderline Ovarian Tumors: Current Approach
Philippe Morrice
11.00 - 11.15 Tartışma / Discussion
11.15 - 12.30 Canlı Cerrahi / Live Surgery
  Moderatörler / Moderators: Yavuz Salihoğlu, Murat Gültekin
Cerrah / Surgeon: Rainer Kimmig
12.30 - 13.00 Öğle Yemeği / Lunch
13.00 - 13.30 Uydu Sempozyumu / Satellite Symposium
  Oturum Başkanları / Chairs: Ali Ayhan, M. Macit Arvas
HPV Taramaları, Triyaj ve CINtec Plus’ın Rolü
HPV Screening, Triage and Role of CINtec Plus
Murat Gültekin
13.30 - 15.30 Epitelyal Over Kanseri - 4 / Epithelial Ovarian Cancer - 4
  Oturum Başkanları / Chairs: Georges Chahine, Meral Aban
13.30 - 13.45 Epitelyal Over Kanserinde Standart Kemoterapi
Standard Chemotherapy in Epithelial Ovarian Cancer
Nilüfer Güler
  *Rekürren Over Kanserinde Kemoterapi
*Chemotherapy in Recurrent Ovarian Cancer:
13.45 - 14.00 Platin Duyarlı Hastalıkta nasıl belirlenmelidir?
How to decide in platinum - sensitive Disease?
Georges Chahine
14.00 - 14.15 Platin Dirençli Hastalarda nasıl belirlenmelidir?
How to decide in platinum - resistant Disease?
Nil Molinas
14.15 - 14.35 Over Kanserinde PARP İnhibitörleri Kullanımında Doğru Hasta Seçimi
Proper patient selection for PARP inhibitors in Ovarian Cancer
Mansoor Mirza
14.35 - 14.55 Over Kanserinde VEGF İnhibitörlerinin Kullanımında Doğru Hasta Seçimi
Proper patient selection for VEGF inhibitors in Ovarian Cancer
Mansoor Mirza
14.55 - 15.15 Over Kanseri Tedavisinde Check - Point İnhibitörleri ve İmmünoterapinin yeri var mıdır?
Is there a role of Check - Point Inhibitors and Immunotherapy in Ovarian Cancer Treatment?
Özden Altundağ
15.15 - 15.30 Tartışma / Discussion
15.30 - 15.45 Tamamlayıcı Tıpta AHCC Kullanımı / AHCC Use in Integrative Medicine
  Oturum Başkanı / Chair: Ali Ayhan
Konuşmacı / Speaker: Kohei Homma
15.45 - 16.00 Kahve Arası / Coffee Break
16.00 - 17.30 Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar / Gestational Trophoblastic Disease
  Oturum Başkanları / Chairs: Sinan Özalp, Tayfun Güngör, İsa Aykut Özdemir
16.00 - 16.10 Patolojik Tanıya Yardımcı Belirteçler
Markers Assisting Pathological Diagnosis
Asuman Nihan Haber
16.10 - 16.20 Tanımlar ve Mol Hidatiformun Yönetimi
Definitions and Management of Mole Hidatiform
Sinan Özalp
16.20 - 16.30 Klinik Değerlendirme: Evreleme, Sınıflama, Risk Skorlaması
Clinical Evaluation: Staging, Classification, Risk - scoring
Müge Harma
16.30 - 16.40 Klinik bulgu olmaksızın b - HCG yüksek Hastanın Yönetimi
Management of the patient circulating elevated b - HCG with no clinical findings
Tufan Öge
16.40 - 16.50 Düşük riskli hastalık yönetimi
Management of low - risk Disease
Mehmet Harma
16.50 - 17.00 Yüksek riskli hastalık yönetimi
Management of high - risk Disease
Yakup Kumtepe
17.00 - 17.10 Cerrahi Yaklaşım
Surgical management in Gestational Trophoblastic Disease
Hanifi Şahin
17.10 - 17.30 Tartışma / Discussion
17.30 - 18.00 Kahve Arası / Coffee Break
18.00 - 20.00 Vulva Kanseri / Vulvar Cancer
  Oturum Başkanları / Chairs: Neville Hacker, Yakup Kumtepe, Selçuk Erkılınç
18.00 - 18.10 Vulvanın premalign lezyonlarının güncel patolojik sınıflaması ve terminolojisi
Current pathologic classification and terminology of premalignant vulvar lesions
Özlem Özen
18.10 - 18.20 Vulvanın premalign lezyonlarında tedavi modaliteleri ve sonuçları
Treatment Modalities and Outcomes in Premalignant Lesions of the Vulva
H. Gökhan Tulunay
18.20 - 18.35 Vulva Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Konsepti
Sentinel Lymph Node Concept in Vulvar Cancer
Tugan Beşe
18.35 - 18.55 Erken Evre Vulva Kanserinde Yönetim
Management of early - stage Vulvar Cancer
Neville Hacker
  *İleri Evre Vulva Kanserinde Yönetim
*Management of advanced - stage Vulvar Cancer
18.55 - 19.05 Klasik Tedavi Nasıldır?
What is the Classical Treatment?
Orhan Ünal
19.05 - 19.15 Egzenterasyonun Yeri Nedir?
What is the Role of Exenteration?
Coşkun Salman
19.15 - 19.30 Rekonstrüktif yaklaşımlar: Flapler ve kullanım yerleri
Reconstructive Approaches: Flaps and Their Implications
Çağrı Uysal
19.30 - 19.45 Radiotherapinin Yeri Nedir?
What is the role of Radiotherapy in the Management of advanced - stage Vulvar Cancer?
Gamze Aksu Dalmaz
19.45 - 20.00 Tartışma / Discussion
 
23 Kasım 2018, Cuma - Nov 23rd, 2018 , Friday Salon 2 / Hall 2
11.45 - 12.30 Hasta gözüyle sağlık personeli
Health providers from the view of the patient
  Oturum Başkanları / Chairs: Hakan Yalçın, Ayten Kurt
11.45 - 12.00 Hasta gözüyle hekim
Physician from the view of the patient
Sevil Gürkan
12.00 - 12.15 Hasta gözüyle hemşire
Nurse from the view of the patient
Figen Ar
12.15 - 12.30 Tartışma / Discussion Erkan Sarı
13.30 - 15.10 Sözel Bildiriler / Oral Presentations
  Oturum Başkanları / Chairs: C. Müfit Yenen, Mehmet Dolanbay, Muzaffer Seyhan Çıkman
13.30 - 13.35 The Outcomes of Diverting Stomas Performed in Patients with Advanced Gynecological Cancer OP - 97 - Tevfik Avcı
13.35 - 13.40 Oncologic outcomes in Patients Undergoing maximal or optimal Cytoreductive Surgery for FIGO Stage IIIC Ovarian, Tubal or Peritoneal serous Carcinomas
OP - 98 - Damla Gürkan
13.40 - 13.45 Erken evre endometriyum kanserinde adjuvan radyoterapinin yeri OP - 33 - Ahkam Göksel Kanmaz
13.45 - 13.50 The significance of adenomyosis in high - intermediate endometrial cancer OP - 39 - Engin Çelik
13.50 - 13.55 Relationship between B7H4 expression with prognostic factors and survival in uterine clear cell carcinoma
OP - 40 - Zeliha Fırat Cüylan
13.45 - 14.00 High Grade and Lymphadenectomy Performed Uterine Corpus Confied Endometrial Cancer: Does Adjuvant Therapy Improve Survival?
OP - 41 - Çiğdem Kılıç
14.00 - 14.05 Expression of Cyclin D1 and its prognostic value in benign hyperplasia, endometrial intraepithelial neoplasia and endometrioid adenocarcinoma tissue
OP - 42 - Hulya Tosun Yildirim
14.05 - 14.10 Loop Electrocerrahi Eksizyonel Prosedür (LEEP)‘ün cinsel fonksiyonları üzerine etkisi OP - 79 - Emrah Beyan
14.10 - 14.15 ABO Blood Groups and Rh Factor in Relation to Endometrial Cancer Risk OP - 44 - Görker Sel
14.15 - 14.20 Endometrium Kanseri Hastalarında Mismatch Repair (MMR) Protein Eksikliği ve Klinikopatolojik Özellikler İle İlişkisi
OP - 45 - Cem Yalçınkaya
14.20 - 14.25 Over kanserinde kemoterapi sırasında uygulanan antikoagülan tedavinin tromboz ve koagülopati gelişme riskini azaltmadaki etkisinin değerlendirilmesi
OP - 46 - Ramazan Erda Pay
14.25 - 14.30 Müsinöz borderline ovarian tümör cerrahisinde rutin apendektomi gereksinimi OP - 47 - Abdurrahman Hamdi İnan
14.30 - 14.35 Postmenopozal adneksiyel torsiyon tanılı hastaların klinik özellikleri ve malignensi riski OP - 48 - Adnan Budak
14.35 - 14.40 Sıçanlarda karboplatin ile indüklenen gonadotoksisite modelinde nigella sativanın over rezervi üzerine etkileri
OP - 49 - Melahat Atasever
14.40 - 14.45 Optimal primer sitoredüksiyon yapılmış ileri evre epitelyal over kanserli hastalarda preoperatif serum albümin düzeyinin toplam sağkalım üzerine etkisinin değerlendirilmesi
OP - 50 - Volkan Karataşlı
14.45 - 14.50 Diagnostic accuracy of intraoperative frozen section in adnexial mass OP - 51 - Işık Kaban
14.50 - 14.55 Tip 1 Endometrium Kanserinin Takibinde Rekürrens Predikte Etmede Ca125 ve Smearin Yeri OP - 94 - Fatmanur Atilgan
14.55 - 15.00 The Prevelance Of Endometrial Cancer And Ein In Endometrial Polyps OP - 95 - Latife Atasoy Karakaş
15.00 - 15.05 Rekürren over kanserlerinde bevasizumab alan hastalar ile almayan hastaların sağkalım analizi OP - 96 - Samed Rahatlı
15.05 - 15.10 Four Step Minimal Invasive Surgical Management Prior to Hormonal Therapy For Fertility Preservation in Early Stage Endometrial Cancer and Endometrial Intraepithelial Neoplasia
OP - 87 - Mehmet Tunc
15.10 - 15.30 Kahve Arası / Coffee Break
15.30 - 16.45 Genç Jinekolojik Onkologlar Oturumu - 1 / Session of Young Gynecologic Oncologists - 1
  Oturum Başkanları / Chairs : Ali Ayhan, Salih Taşkın, Hasan Turan
  *Jinekolojik onkolojide cerrahinin sınırları değişiyor mu?
*Are the Limits of Surgery changing in Gynecological Oncology?
15.30 - 15.45 Düşük volümlü servikal kanserde tedavi nasıl olmalıdır?
How to treat low - volume Cervical Cancer?
Veysel Şal
15.45 - 16.00 Serviks kanserinde sentinel lenf nodu konseptine geçmek için yeterli kanıt var mı?
Is there enough evidence to shift to Sentinel Lymph Node Concept in Cervical Cancer?
Erkan Sarı
16.00 - 16.15 Yüksek riskli endometrial kanserlerde sadece sentinel lenf nodu biyopsisi yetersiz bir tedavi mi?
Is Sentinel Lymph Node Biopsy alone an insufficient treatment in high-risk Endometrial Cancer?
İlker Kahramanoğlu
16.15 - 16.30 Endometrium kanseri tedavisinde ooforektomi gerekli midir?
Is oophorectomy necessary in Endometrial Cancer Treatment?
Günsu Kimyon Cömert
16.30 - 16.45 Tartışma / Discussion
16.45 - 17.15 Kahve Arası / Coffee Break
17.15 - 19.30 Video Bildiriler / Video Presentation
  Oturum Başkanları / Chairs: Fuat Demirkıran, Taner Turan, İzzet Şahin
17.15 - 17.30 Gebelikte Over Kanseri Nedeniyle Evreleme Cerrahisi Geçiren Hastada Vena Cavaya İnfiltre Tümörün Eksizyonu
VP - 18 - Merve Baktıroğlu
17.30 - 17.45 A Novel Technique: Carbon Dioxide Gas - Assisted Total Peritonectomy, Diaphragm and Intestinal Meso Stripping in Open Surgery for Advanced Ovarian Cancer (Çukurova Technique)
VP - 19 - Ganim Khatib
17.45 - 18.00 Robotik Asiste Pelvik Paraaortik Lenf Nodu Diseksiyonu VP - 09 - Fatih Şanlıkan
18.00 - 18.15 Zor Laparaskopik Histerektomi: Uterin Didelfis Olgusunda Laparaskopik Histerektomi VP - 10 - Selen Doğan
18.15 - 18.30 Laparaskopik Histerektomi ve Vajenektomi ile VAIN3 Yönetimi VP - 03 - Selen Doğan
18.30 - 18.45 Postmenapozal hastada bilateral ovaryan fibroadenom VP - 20 - Uğurkan Erkayıran
18.45 - 19.00 Laparoscopic pelvic lymphadenectomy in a morbid obese woman with endometrial carcinoma VP - 11 - Onur Güralp
19.00 - 19.15 Plasenta percreata olgusunda bilateral hipogastrik arter ligasyonu ve mesane koruyucu yaklaşım VP - 27 - Seyhun Sucu
19.15 - 19.30 Pelvik lenf nodu diseksiyonuna üç farklı yoldan yaklaşım VP - 28 - Özge Kömürcü
 
24 Kasım 2018, Cumartesi - Nov 24th, 2018, Saturday Salon 1 / Hall 1
08.30 - 10.00 Endometrium Kanseri - 2 / Endometrial Cancer - 2
  Oturum Başkanları / Chairs: David Atallah, Ömer Tarık Yalçın, Aykut Tuncer
08.30 - 08.50 İleri evre endometrioid endometrial karsinomda debulking cerrahisinin yeri
The role of Debulking Surgery in advanced - stage Endometrioid Endometrial Cancer
Kunter Yüce
08.50 - 09.05 Non - endometrioid endometrium kanserinde güncel yönetim nasıl olmalıdır?
How should be the Current Management of non - endometrioid Endometrial Cancer?
Çağatay Taşkıran
09.05 - 09.20 Nüks Endometrium Kanserinde Yönetim
Management of Recurrent Endometrial Cancer

Esra Kuşçu
  *Endometrium Kanserinde Adjuvant Radyoterapi
*Adjuvant Radiotherapy in Endometrial Cancer
09.20 - 09.35 PRO: Önemini korumaktadır
PRO: It preserves its significance
Yasemin Bölükbaşı
09.35 - 09.50 CON: Önemini yitirmektedir
CON: It loses its significance
Nilüfer Güler
09.50 - 10.00 Basit Histerektomi Sonrası Endometrium Kanseri Tanısı Alan Hastanın Yönetimi
Management Of The Patient With A Diagnosis Of Endometrial Cancer After Simple Hysterectomy
Polat Dursun
10.00 - 10.10 Tartışma / Discussion
10.10 - 10.30 Kahve Arası / Coffee Break
10.30 - 12.15 HPV ve Servikal Kanser Taraması / HPV and Cervical Cancer Screening
  Oturum Başkanları / Chairs: Ali Haberal, Nejat Özgül, M. Mutlu Meydanlı
10.30 - 10.50 HPV ve Serviks Kanseri Epidemiyolojisi
Epidemiology of HPV and Cervical Cancer
Ali Ayhan
10.50 - 11.10 HPV ile tarama stratejilerinin rasyoneli nedir?
What is the Rationale of HPV - based Screening?
M. Macit Arvas
11.10 - 11.30 Türkiye Tarama Programı
Cervical Cancer Screening Program of Turkey
Murat Gültekin
11.30 - 11.40 HPV Enfeksiyonları ve Tıbbi Yaklaşım
HPV Infections and Medical Management
M. Murat Naki
11.40 - 12.00 HPV Aşıları
HPV Vaccines
M. Faruk Köse
12.00 - 12.15 Tartışma / Discussion
12.15 - 13.30 Öğle Yemeği / Lunch
13.30 - 15.30 Değişik Konular - 1 / Miscellaneous Topics - 1
  Oturum Başkanları / Chairs: Saffet Dilek, Dinçer Yıldırım, Osman Köse
13.30 - 13.50 Anormal Uterin Kanama tedavisinde oral kontraseptifler
Oral Contraceptives in the Management of Abnormal Uterine Bleeding
Cihat Ünlü
13.50 - 14.10 Jinekolojik Kanserlerde Gastrointestinal Semptomların Yönetimi
Management of Gastrointestinal Symptoms in Gynecologic Cancers
Kadir Demir
14.10 - 14.25 Postpartum Kanamada Medikal Yaklaşım
Medical Management of Postpartum Hemorrhage
Ayşe Filiz Yavuz
14.25 - 14.40 Postpartum Kanamada Cerrahi Yaklaşım
Surgical Management of Postpartum Hemorrhage
Çetin Çelik
  *Jinekolojik Kanserlerde Görüntüleme
*Imaging in Gynecologic Cancers
14.40 - 15.00 CT, MR
CT, MR
Mustafa Özmen
15.00 - 15.20 PET - CT
PET - CT
Gülin Uçmak
15.20 - 15.30 Tartışma / Discussion
15.30 - 16.00 Kahve Arası / Coffee Break
16.00 - 17.40 Minimal İnvaziv Cerrahi / Minimally Invasive Surgery
  Oturum Başkanları / Chairs: U. Fırat Ortaç, Ahmet Göçmen, Levent Akman
16.00 - 16.20 Jinekolojik Onkolojide Robotik Cerrahi ve Laparoskopi
Robotic Surgery and Laparoscopy in Gynecological Oncology

Mete Güngör
  *Minimal İnvaziv Cerrahi ile Onkolojik Cerrahi Prensipler
*Using Minimally Invasive Surgery, Oncologic Surgery Principles
16.20 - 16.35 PRO: Uygulanabilir
PRO: can be applied
Fatih Güçer
16.35 - 16.50 CON: Uygulanamaz
CON: cannot be applied
İlkkan Dünder
16.50 - 17.00 Tartışma / Discussion
  * Dokuların Morsellasyonu
* Tissue Extraction using Morcellation
17.00 - 17.15 PRO: Güvenlidir
PRO: It is safe
Tayup Şimşek
17.15 - 17.30 CON: Güvenli değildir
CON: It is not safe
Hüsnü Çelik
17.30 - 17.40 Tartışma / Discussion
17.40 - 18.10 Kahve Arası / Coffee Break
18.10 - 20.00 Onko - Fertilite / Onco - Fertility
  Oturum Başkanları / Chairs: Alexandros Rodolakis, Ergin Bengisu, Ateş Karateke
18.10 - 18.30 Onko - fertilite Güncel Uygulamalar
Current Approaches in Onco - fertility
Bülent Urman
18.30 - 18.50 Endometrium Kanserinde Fertilitenin Korunması
Fertility preservation in Endometrial Cancer
David Atallah
18.50 - 19.10 Over Kanserinde Fertilite Koruyucu Cerrahi güvenli midir?
Is Fertility - sparing Surgery safe in Ovarian Cancer?
U. Fırat Ortaç
19.10 - 19.30 Uterin Transplantasyon ve Taşıyıcı Annelik
Uterine Transplantation & Surrogate Motherhood
Gülhan İnci
19.30 - 19.50 Tartışma / Discussion
 
24 Kasım 2018, Cumartesi - Nov 24th, 2018, Saturday Salon 2 / Hall 2
13.30 - 15.30 Serviksin Premalign Lezyonları / Premalignant Lesions of the Uterine Cervix
  Oturum Başkanları / Chairs: Aytekin Altıntaş, Evrim Erdemoğlu, Ahmet Bilgi
13.30 - 13.40 20 - 24 Yaş arasındaki Preinvaziv Lezyonlara Yaklaşım
Management of Premalignant Lesions between 20 and 24 ages
Mustafa Özat
13.40 - 14.00 CIN Tedavisinde Eksizyonel Prosedürler
Excisional Procedures for CIN treatment
Ali Haberal
14.00 - 14.15 CIN 2 tedavi edilmeli midir?
Should CIN2 be treated?
Aytekin Altıntaş
14.15 - 14.30 CIN Tedavisinden Sonra Takip Nasıl Olmalıdır?
How should be the follow - up after CIN Treatment?
Özcan Balat
14.30 - 14.45 Eksizyonel Tedavilerden Sonra Obstetrik Sonuçlar
Obstetric Outcomes after Excisional Procedures
Nasuh Utku Doğan
14.45 - 15.00 Glandüler Lezyonların Tedavisi Agresif mi Olmalıdır?
Should the treatment of glandular lesions be aggressive?
Polat Dursun
15.00 - 15.15 Genital Siğillerde Tedavi
Treatment of Genital Warts
Haluk Dervişoğlu
15.15 - 15.30 Tartışma / Discussion
15.30 - 16.00 Kahve Arası / Coffee Break
16.00 - 17.30 Klinik Rehberler Oturumu / Clinical Guidelines Session
  Oturum Başkanları / Chairs: Talip Gül, M. Ali Vardar, Öztürk Şahin
16.00 - 16.10 Vulva Kanserinde ESGO Rehberi
ESGO Guidelines for Vulvar Cancer
Işın Üreyen
16.10 - 16.20 Serviks Kanserinde ESGO Rehberi
ESGO Guidelines for Cervical Cancer
Baki Erdem
16.20 - 16.30 Endometrium Kanserinde ESGO Rehberi
ESGO Guidelines for Endometrial Cancer
Alper Seyhan
16.30 - 16.40 Over Kanserinde ESGO Rehberi
ESGO Guidelines for Ovarian Cancer
Alper Karalök
16.40 - 16.50 Over Kanseri Merkezleri için ESGO standartları
ESGO Standards for Ovarian Cancer Centers
Hamdullah Sözen
16.50 - 17.00 IGCS 2018’in Önemli Sunumları
Highlights from IGCS 2018 Meeting
Doğan Vatansever
17.00 - 17.10 Jinekolojik Onkoloji Pratiğini en çok etkileyen Güncel 5 Çalışma
Five Current Articles that mostly affect Gynecologic Oncology Practice
Tayfun Toptaş
17.10 - 17.30 Tartışma / Discussion
17.30 - 18.00 Kahve Arası / Coffee Break
18.00 - 20.00 Video Bildiriler / Video Presentations
  Oturum Başkanları / Chairs: Polat Dursun, Hasan Yüksel, Şevki Göksun Gökulu
18.00 - 18.15 Laparoskopik paraaortik lenf nodu diseksiyonu VP - 12 - Şevki Göksun Gökulu
18.15 - 18.30 Cisterna Chyli; Laparoskopik Paraaortik lenfadenektomide önemli bir anatomik Landmark
VP - 04 - Nasuh Utku Doğan
18.30 - 18.45 laparoskopik lenfosel VP - 13 - Nasuh Utku Doğan
18.45 - 19.00 Laparoskopik lenfadenektomide vasküler komplikasyonların yönetim: 4 kısa vaka sunumu VP - 05 - Nasuh Utku Doğan
19.00 - 19.15 Dermoid cystectomy; preventing intraperitoneal spillage VP - 21 - Hasan Aykut Tuncer
19.15 - 19.30 Compilation of Urological Procedures in Gynaecologic Oncology VP - 06 - Doğan Vatansever
19.30 - 19.45 A Primary Extended Cytoreductive Surgery for Ovarian Cancer VP - 26 - Doğan Vatansever
19.45 - 20.00 Porta Hepatis and Celiac Dissection in Ovarian Cancer Cytoreductive Surgery VP - 27 - Doğan Vatansever
 
25 Kasım 2018, Pazar - Nov 25th, 2018, Sunday Salon 1 / Hall 1
08.30 - 09.45 Genç Jinekolojik Onkologlar Oturumu - 2 / Session of Young Gynecologic Oncologists - 2
  Oturum Başkanları / Chairs: Demir Özbaşar, Bülent Özdal, Cem Yalçınkaya
  *Jinekolojik Onkolojide Temel Konular
*Basic Issues in Gynecologic Oncology
08.30 - 08.45 Adneksiyel Kitlelerde Malignite Riski Değerlendirmesi ve Cerrahi Yaklaşım
Malignancy Risk Assessment and Surgical Approach in Adnexal Masses
Nuri Yıldırım
08.45 - 09.00 Anormal Uterin Kanamalara Endometrial Hiperplazi / Kanser Açısından Yaklaşım
Approach to Abnormal Uterine Bleeding in the context of Endometrial Hyperplasia / Cancer
Murat Öz
09.00 - 09.15 Jinekolojik Kanserlerde Tedavi Sonrası Takip Protokolleri
Post - treatment follow - up in Gynecologic Cancers
Tolga Taşçı
09.15 - 09.30 Asemptomatik Postmenopozal Kadında Endometrial Kalınlık Artışı: Eşik Değerler ve Klinik Önemi
Increased Endometrial Thickness in asymptomatic Postmenopausal women: Cut - off values and their Clinical Significance
Oğuzhan Kuru
09.30 - 09.45 Tartışma / Discussion
09.45 - 10.00 Kahve Arası / Coffee Break
10.00 - 12.00 Değişik Konular - 2 / Miscellaneous Topics - 2
  Oturum Başkanları / Chairs: Mehmet Gökçü, Ümran Küçükgöz Güleç, Osman Türkmen
  *ERAS protokolleri
*Enhanced Recovery After Surgery: ERAS
10.00 - 10.15 Pre operatif
Pre - operative
Gürkan Kıran
10.15 - 10.30 İntraoperatif
Intra - operative
Ali Kolusarı
10.30 - 10.45 Postoperatif
Post - operative
Yakup Baykuş
  *Jinekolojik kanserler ve gebelik
*Gynecologic Cancers and Pregnancy
10.45 - 11.00 Gebelikte Meme Kanseri
Breast Cancer in Pregnancy
Tufan Bilgin
11.00 - 11.15 Gebelikte Serviks Kanseri
Cervical Cancer in Pregnancy
Kadir Güzin
11.15 - 11.30 Gebelikte Over Kanseri
Ovarian Cancer in Pregnancy
Pınar Göksedef
11.30 - 11.45 Gebelikte Diğer Kanserler
Other Cancers in Pregnancy
Özgür Akbayır
11.45 - 12.00 Tartışma / Discussion
12.00 - 12.05 Akılcı İlaç Sunumu / Rational Drug Use
Hamdullah Sözen
12.00 - 12.10 Kapanış / Closing
 
25 Kasım 2018, Pazar - Nov 25th, 2018, Sunday Salon 2 / Hall 2
08.30 - 10.10 Sözel Bildiriler / Oral Presentations
  Oturum Başkanları / Chairs: Fadıl Kara, Ercan Yılmaz, Doğan Vatansever
08.30 - 08.35 Dünden Bugüne Sezaryen Operasyonlarındaki İnsidental Adneksiyel Kitleler OP - 52 - Ramazan Erda Pay
08.35 - 08.40 Does Lymphadenectomy Effect Postoperative Surgical Morbidity and Survival in Patients with Adult Granulosa Cell Tumor of Ovary?
OP - 53 - Selçuk Erkılınç
08.40 - 08.45 Rectosigmoidectomy and Douglas Peritonectomy in the Management of Serosal Implants in Advanced - Stage Ovarian Cancer Surgery; Survival and Surgical Outcomes
OP - 54 - Selçuk Erkılınç
08.45 - 08.50 Saf berrak hücreli over kanserlerinin klinikopatolojik özellikleri ve sağkalım analizi OP - 55 - Harika Yumru Çeliksoy
08.50 - 08.55 Metastatic ovarian cancer presenting as cervical cancer: a rare clinical condition OP - 56 - Utku Akgör
08.55 - 09.00 Cytoreductive surgery including distal pancreatectomy with splenectomy in advanced stage ovarian cancer: experience of two referral centers in Turkey
OP - 57 - Anıl Erturk
09.00 - 09.05 Ovaryan yolk sak tümörü saptanan olguların incelenmesi OP - 58 - Behzat Can
09.05 - 09.10 Ubiquitin - Proteasome Axis is a Potential Target for Epithelial - Mesenchymal Transition in High - Grade Serous Ovarian Cancer
OP - 59 - Nuri Yıldırım
09.10 - 09.15 Gebelikte adneksial kitlelerin yönetimi: Tersiyer bir merkezdeki 23 olgunun analizi OP - 60 - Burak Giray
09.15 - 09.20 Predictive Value Of Chemosensitivity Assays In Ovarian Carcinoma – How To Perform And What To Expect?
OP - 61 - Burak Tatar
09.20 - 09.25 Malign germ hücreli over tümörlerinde kliniko patolojik özelliklerin prognoza etkisi OP - 62 - Sevtap Seyfettinoğlu
09.25 - 09.30 Rekürren Over Kanserlerinde Sekonder Sitoredüksiyon Tek Merkez Deneyimi OP - 63 - Ayşe Gül Besler
09.30 - 09.35 Jinekolojik kanserlerde sitoredüktif cerrahi sonrası hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulaması: Teknik detay ve kısa dönem sonuçları OP - 64 - Yağmur Minareci
09.35 - 09.40 Metastatic ovarian tumors originated from pancreas OP - 65 - Ebru İnci Coşkun
09.40 - 09.45 İleri evre over kanserinde sitoredüksiyon kapsamında ekstensif üst batın cerrahisi ve hudson histerektomisi 20 aylık deneyimimiz OP - 66 - Nasuh Utku Doğan
09.45 - 09.50 Postoperative nomogram for the prediction of disease - free survival in lymph node - negative stage I–IIA cervical cancer patients treated with radical hysterectomy OP - 67 - Kemal Güngördük
09.50 - 09.55 Pregnancy outcomes after cold - knife conisation and loop electrosurgical excision procedure in a tertiary care center
OP - 68 - Fulya Kayıkçıoğlu
09.55 - 10.00 Post - conization follow - up of patients with CIN 2/3 with different amount of distance to negative cone biopsy margin: A retrospective cohort study OP - 69 - Burak Giray
10.00 - 10.05 Is presence of endometriosis associated with a survival benefit in pure ovarian clear cell carcinoma? OP - 36 - Hanifi Şahin
10.05 - 10.10 The Prognostic Significance Of Lymphovascular Space Invasion In Low - Risk Endometrial Cancer OP - 37 - Hanifi Şahin
10.10 - 10.30 Kahve Arası / Coffee Break
10.30 - 11.55 Sözel Bildiriler / Oral Presentations
  Oturum Başkanları / Chairs: Fadıl Kara, Ercan Yılmaz, Doğan Vatansever
10.30 - 10.35 Serviks Kanserlerinin 3 - Boyutlu Brakiterapisinde Konturlamadaki Belirsizlikler OP - 70 - Ferah Yıldız
10.35 - 10.40 Can we predict surgical margin positivity while performing cervical excisional procedures? OP - 72 - Yasin Durmuş
10.40 - 10.45 HPV tip 66’nın servikal sitoloji anormalliği olan ve olmayan Türk kadınlarındaki prevalansı ve dağılımı OP - 73 - Ferah Kazancı
10.45 - 10.50 Servikal Displazilerin Yönetimi; Üçüncü Basamak, Tek Merkezin Altı Yıllık Verileri OP - 74 - Hüseyin Aydoğmuş
10.50 - 10.55 Human Papilomavirus Tarama Sonucu Pozitif Çıkan Olguların Kolposkopik Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
OP - 75 - Sedat Akgöl
10.55 - 11.00 Does adenocarcinoma and squamous cell carcinoma histologic subtypes effect survival in locally advanced cervical cancer? OP - 76 - Selçuk Erkılınç
11.00 - 11.05 Outcomes of Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) and Cold Knife Conisation in Subsequent Management of Margin Positivity after LEEP OP - 77 - Selçuk Erkılınç
11.05 - 11.10 KETEM’den başvuran hastaların servikal smear sonuçlarında Atipik Glanduler Hücre değerlendirilmesi ve klinik gözetim OP - 78 - Volkan Karataşlı
11.10 - 11.15 Robotic Surgery for Endometrial Cancer: First experiences and results from a single center OP - 43 - Osman Köse
11.15 - 11.20 Çoklu HPV Dna Pozitifliğinin Kolposkopik Biyopsi Sonuçları İle İlişkisi OP - 80 - Dilek Buldum
11.20 - 11.25 LEEP sonrası gebelik sonuçları tek merkez deneyimi OP - 81 - Duygu Güzel
11.25 - 11.30 Tümör Boyutunun Evre 1B1 Serviks Kanserli Hastalardaki Prognostik Değeri OP - 82 - Koray Aslan
11.30 - 11.35 Our experince with F - 18 FDG PET - CT in staging and follow - up of cervical cancer patients OP - 83 - Esra Arslan
11.35 - 11.40 Servikal sitoloji sonucu normal ve sadece HPV tip 31 pozitifliği olan hastalara kolposkopik muayene gerekli midir? OP - 84 - Serkan Akış
11.40 - 11.45 Prognostic factors in squamous cell carcinoma of the vulva: a retrospective multicenter study OP - 85 - Oğuzhan Kuru
11.45 - 11.50 Periferik Nötrofil/Lenfosit ve Trombosit/Lenfosit Oranlarının Serviks Kanserinde Prognostik Önemi OP - 86 - Şefika Arzu Ergen
11.50 - 11.55 Prediction of lymph node involvement in endometrial cancer with Artificial Intelligence OP - 88 - Emre Günakan
 
23 Kasım 2018, Cuma - Nov 23rd, 2018 , Friday
Hemşirelik Programı - Nursing Program
Salon 3 / Hall 3
08:00 - 08:30 Açılış Töreni / Opening Ceremony
08:30 - 10:10 1. Oturum / Session 1
  Jinekolojik Kanserlerde Korunma, Erken Tanı ve Tarama
Prevention In Gynecologic Cancers, Early Diagnosis and Screening
  Oturum Başkanları / Chairs: Ali Ayhan, Ziyafet Uğurlu
08:30 - 08:50 Türkiye'de HPV ve Jinekolojik Kanserlerin Epidemiyolojisi
Epidemiology of Human Papillomavirüs (HPV) and Gynecologic Cancers in Turkey
Ali Ayhan
08:50 - 09:10 Dünyada ve Ülkemizde Jinekolojik Kanserlerde Tarama Stratejileri
Screening Strategies in Gynecologic Cancers in the World and in Our Country
Nejat Özgül
09:10 - 09:30 Türkiye Tarama Programlarında Hemşirenin Yeri ve Rolü
Position and Role of the Nurse in Screening Programs in Turkey
Arzu Bektaş
09:30 - 09:50 Herediter Jinekolojik Kanserlerde Risk Azaltıcı Uygulamalar Risk
Reducing Procedures in Hereditary Gynecologic Cancers
Macit Arvas
09:50 - 10:10 ProfilaktikveTedavi Edici HPV Aşıları
Prophylactic and Therapeutic Human Papillomavirüs (HPV) Vaccines
M.Faruk Köse
10:10 - 10:30 Kahve Molası / Coffee Break
10:30 - 11:40 2. Oturum / Session 2
  Jinekolojik Onkoloji Hemşireliğinin Durumu
Status Of Gynecologic Oncology Nursing
  Oturum Başkanları / Chairs: Lale Taşkın, Nezihe Kılıçkaya Beji
10:30 - 11:00 Türkiye'deki Hemşireliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını ve Jinekolojik Onkoloji Hemşireliğinin Durumu
The Past, the Present and the Future of Gynecology Nursing in Turkey and Status of Gynecological Oncology Nursing
Hülya Okumuş
11.00 - 11:20 Jinekolojik Onkolojide Kanıttan Uygulamaya
Gynecologic Oncology: From Evidence to Practice
Gülten Güvenç
11:20 - 11:40 Jinekolojik Onkolojide Navigasyon ve Navigatör Hemşire
Navigation in Gynecological Oncology and the Role of Navigator Nurse
Filiz Ünal Toprak
11.40 - 13:30 Öğle Yemeği / Lunch
13:30 - 14:50 3. Oturum / Session 3
  Jinekolojik Cerrahi Hastalarında Hemşirelik Bakımı ve Eras Protokolü
Nursing Care and Eras Protocol In Gynecological Surgery Patients
  Oturum Başkanları / Chairs:M. Mutlu Meydanlı, Sevgi Şimşek, Nazife Şenyürek
13.30 - 13.40 ERAS: Giriş
ERAS:Introduction
M.Mutlu Meydanlı
13:40 - 14:00 Jinekolojik Cerrahi Öncesi Hemşirelik Bakımı
Nursing Care Before Gynecological Surgery
Sevgi Deli
14:00 - 14:20 Jinekolojik Cerrahi Sonrası Hemşirelik Bakımı
Nursing Care After Gynecological Surgery
Gülçin İnce
14:20 - 14:40 Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme
Enhanced Recovery after Surgery; ERAS
Ebru İnan Kırmızıgül
14:40 - 14:50 ERAS Protokolü: Uygulama Sonuçları
The Implementation Results of ERAS Protocol
Kübra Yurdakul
14:50 - 15.10 Kahve Molası / Coffee Break
15.10 - 16:30 4. Oturum / Session 4
  Jinekolojik Kanserlerde Hemşirelik Yaklaşımı
Nursing Approach In Gynecologic Cancers
  Oturum Başkanları /Chairs: Kafiye Eroğlu, Nuran Kömürcü
15:10 - 15:30 Jinekolojik Kanserli Hastanın Hemşirelik Bakımında Kavram Haritası Kullanımı
Use of Concept Map in Nursing Care of Gynecologic Cancer Patient
Samiye Mete
15:30 - 15:40 Vulva Kanseri ve Hemşirelik Değerlendirmesi
Vulvar Cancer and Assessment of Nursing
Fulya Karlıkaya
15:40 - 15:50 Endometrium Kanseri ve Hemşirelik Değerlendirmesi
Endometrial Cancer and Assessment of Nursing
Neslihan Akses
15:50 - 16:00 Serviks Kanseri ve Hemşirelik Değerlendirmesi
Cervical Cancer and Assessment of Nursing
Ayten Kurt
16:00 - 16:10 Over Kanseri ve Hemşirelik Değerlendirmesi
Ovarian Cancer and Assessment of Nursing
Sevda Ergür
16:10 - 16:20 Stomaya farklı bir pencereden bakış: Stoma ile yaşam
A Different View of Stoma: Life with Stoma
Esra Yılmaz
16:20 - 16:30 Lenfödeme Karşı Harekete Geç - Artık Çaresiz Değilsin
Acting against Lymphedema - You are not Desperate Anymore
Ayşegül Doğan
16:30 - 17:00 Kahve Molası / Coffee Break
17:00 - 18:30 Sözel Bildiriler / Oral Presentations
  Oturum Başkanları / Chairs: Gülten Koç, Gülşen Eryılma
17.00 - 17.09 Endometrium Kanser Tanısı Alan Bir Olguda Cinsel Sağlığı Değerlendirmede PLISSIT Modeli Kullanımı Ebru İnan Kırmızıgül
17.09 - 17.18 Pegile Lipozomal Doksorubisin İlişkili Mukokutanöz Toksikasyonlarda"Önleyici Eğitim - Destekleyici Tedavi'' ve Hemşirelik Destek Programı Elif Hançer
17.18 - 17.27 Bening ve Malign Jinekolojik Tanılı Hastaların Öğrenim Gereksinim Düzeylerinin Belirlenmesi Kübra Karaca
17.27 - 17.36 Renal Hücreli Karsinomun Vulvaya Metastazı: Olgu Sunumu Gülce Sarıkaya
17.36 - 17.45 Adneksiyal Kitle Tanısı Aldım: Duygu, Düşünce ve Deneyimlerim Buse Güler
17.45 - 17.54 Sitoredüktif Cerrahi ile Birlikte Hipertermikintraperitoneal Kemoterapi (HİPEC) Uygulanan Adölesanover Kanseri Hastaya Yaklaşım: Vaka Sunumu Sakine Yılmaz
17.54 - 18.03 Ameliyathane Odasında Yüzey Temizlik Uygulamalarının Denetiminde Ölçülebilir Yöntem: ATP (AdenozinTrifosfat) Özge Uysal
18.03 - 18.12 Radyoterapi Uygulanan Jinekolojik Kanserli Hastalarda Cinsel Yaşamın Değerlendirilmesi Filiz Ünal Toprak
17.12 - 18.21 Jinekolojik Kanser Tanısı Alan Hastaların Yakınlarının, Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Naciye Sarı
18.21 - 18.30 Jinekolojik Kanserli Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Deneyimleri
Ummahan Türkay
 
24 Kasım 2018, Cumartesi - Nov 24th, 2018 , Saturday
Hemşirelik Programı - Nursing Program
Salon 3 / Hall 3
09:00 - 10:00 1.Oturum / Session 1
  Jinekolojik Onkolojide Tedavi Uygulamaları ve Hemşirenin Rolü
Treatment Applications In Gynecological Oncology and Role Of Nursing
  Oturum Başkanları / Chairs: Hacer Karanisoğlu, Ayten Şentürk Erenel
09:00 - 09:15 Kemoterapi Sonrası Semptom Yönetimi
Management of Symptoms after Chemotherapy
Sibel Yüksel
09:15 - 09:30 Radyoterapide Güncel Yaklaşımlar
Current Approaches in Radiotherapy
Yeter Soylu
09:30 - 09:45 Brakiterapi ve Brakiterapide Hastanın Yaşadığı Güçlükler Hemşire Gözü ile
Brachytherapy and Difficulties Experienced by the Brachytherapy Patient With the Nurse's Point of View
Sakine Yılmaz
09:45 - 10:00 Onkolojide Semptom Yönetimi ve Değerlendirilmesi
Assessment and Management of symptoms in Oncology
Memnun Seven
10:10 - 10:15 Kahve Molası / Coffee Break
10:15 - 11:15 2. Oturum / Session 2
  Farklı Boyutlarıyla Jinekoloji Onkoloji Hemşireliği
Gynecological Oncology Nursing With Different Dimensions
  Oturum Başkanları / Chairs: Sena Kaplan, Gülşen Eryılmaz
10:15 - 10:35 Jinekolojik Kanserlerde Etik ve Yasal Konular
Ethical and Legal Issues in Gynecologic Cancers
Gülşen Vural
10:35 - 10:55 Varoluşçu Felsefe Bakış Açısına Yönelik Jinekolojik Kanserler
Gynecologic Cancers through the Perspective of Existential Philosophy
İlkay Boz
10:55 - 11:15 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliğinin Güçlenme Alanları
Strength Areas of Gynecological Oncology Nursing

Aygül Akyüz
11:15 - 12:35 3. Oturum / Session 3
  Jinekoloji Onkoloji Hastalarında Palyatif Bakım
Palliative Care In Gynecology Oncology
  Oturum Başkanları / Chairs: Gül Ertem, Hediye Arslan
11:15 - 11:35 Palyatif Bakımın Mevcut Durumu ve Bakım Modelleri
Current Status of Palliative Care and Care Models
Oya Kavlak
11:35 - 11:55 Hastaların Palyatif Bakım Gereksinimleri - Palyatif Bakım Merkez Örneği
Palliative Care Needs of Patients: A Model of Palliative Care Unit
Deniz Kavuncu
11:55 - 12:15 Palyatif Hasta Bakım Örneği An
Example of Palliative Patient Care
Nuran Alan, Gül Ertem
12:15 - 12:35 Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Evde Bakım ve Teknoloji Kullanımı
Home Care and Use of Technology in Gynecologic Oncology Patients

Sena Kaplan
12:35 - 13:30 Öğle Yemeği / Lunch
13:30 - 14:40 4. Oturum / Session 4
  Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Yaşam Kalitesi
Quality Of Life In Gynecologic Oncology Patients
  Oturum Başkanları / Chairs: İlkay Boz, Aygül Akyüz
13:30 - 13:40 YaşamaYıllar Katmak mı, Yıllara Yaşam Katmak mı?
Adding Years to Life or Adding Life to Years?
Ziyafet Uğurlu
13:40 - 14:00 Jinekolojik Onkolojide Konuşulmasından Kaçınılan Bir Konu: Cinsellik
An Issue Avoided to talk about in Gynecological Oncology: Sexuality
Ayten Şentürk Erenel
14:00 - 14:20 Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı Tedaviler
Complementary Therapies in Gynecologic Oncology Patients
Mürüvet Başer
14:20 - 14:40 Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Yaşam Kalitesi
Quality of Life in Gynecologic Oncology Patients

Nurdan Demirci
14:40 - 15:00 Kahve Molası / Coffee Break
15:00 - 16:20 5. Oturum / Session 5
  Jinekolojik Cerrahi Sonrası Sosyal Destek Grupları
Social Support Groups After Gynecologic Surgery
  Oturum Başkanları / Chairs: Gülten Koç, Gülşen Vural
15:00 - 15:20 Ailenin Güçlendirilmesi
Strengthening of the Family
Sevim Buzlu
15:20 - 15:40 Hastadan Hastaya Destek
Support from Patient to Patient
Şengül Yaman Sözbir
15:40 - 16:00 Kanserli Hastayla Konuşabilmek
Being able to talk to the Cancer Patient
Ebru Akgün Çıtak
16:00 - 16:20 Jinekolojik Onkoloji Hastalarıyla Tedaviyi Kolaylaştıracak Pratik İletişim Teknikleri
Practical Communication Techniques to Facilitate Treatment of Gynecologic Oncology Patients

Ozan Bahçivan
16:20 - 16:40 Kahve Molası / Coffee Break
16:40 - 17:50 Sözel Bildiriler / Oral Presentations
  Oturum Başkanları / Chairs: Kafiye Eroğlu, Nuran Kömürcü
16.40 - 16.49 Jinekolojik Kanserli Kadınlarda Cinsel İşlev Sorunları ve Çözüm Şengül Yaman Sözbir
16.49 - 16.58 Ameliyathanede El Hijyeni Etkinliğinin Ultraviyole Lamba ile Değerlendirilmesi Pelin Üzülmez
16.58 - 17.07 Knowledge Level of Palliative Care and Perinatal Palliative Care of Midwifery Students Memnun Seven
17.07 - 17.16 Epitel Over Kanserlerinde Bevacizumab Kullanımının Sağkalıma Etkisi Şule Tunuğ
17.16 - 17.25 Serviks Kanseri Olan Kadınların Trakelektomi Ameliyatı Sonrası Deneyimlerinin İncelenmesi Banu Pınarbaşı
17.25 - 17.34 Jinekolojik Kanserli Hastalarda Görülen Semptomlar ve Palyatif Bakımın Semptom Kontrolüne Etkisi Şeyma Topsakal
17.34 - 17.42 Jinekolojik Kanserli Bireylerin Kansere Yönelik Stigma Algılarının Belirlenmesi Bedriye Erten
17.42 - 17.50 Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı'nda Hemşirelikte Telefon Danışmanlığı Seda Soğuktaş
17:50 Kapanış / Closure

Bilimsel Programı İndirmek İçin Tıklayınız.