Yukarı Çık

Bildiri Gönderimi

Bildirilerin Gönderilmesi

Bildirilerin kongre web sitesi http://www.trsgo.org/kongre/1/16-ulusal-jinekolojik-onkoloji-kongresi/ üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

*Gönderilen bildiriler bir kurul tarafından değerlendirilecek olup, uygun görülenlerin ana program içerisindeki “Klinik Çalışmalar” bölümünde sunumu sağlanacaktır.
Not: Son 6 ay içerisinde yayınlanmış olan çalışmalar da bu sunumlar içerisinde değerlendirmeye alınacaktır.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 24 Ekim 2018

Hemşirelik oturumları için bildiri göndermek isteyen hemşirelerin, bildirilerini 2 Kasım 2018 tarihine kadar, Jinekolojikonkoloji@figur.net adresine göndermeleri ,gerekmektedir. Örnek Dosya İçin Tıklayınız


Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Yazım Kuralları
1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
8. Özetin tamamı; başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
9. Metin tek paragraf olmalıdır. 3 adet resim/ 3 adet tablo eklenebilir.
10. Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
11. Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

Dikkat Edilecek Noktalar
Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.