Yukarı Çık

Davet

Değerli meslektaşlarım,

30 Kasım - 4 Aralık 2016 tarihleri arasında Titanic Deluxe Hotel Belek Antalya’da düzenlenecek olan 15. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi’nde yönetimimiz adına sizleri ağırlamaktan onur duyarım. Otuz yıla yakın bir zamandır aksatmadan yapılan kongremizi bu zor dönemde yapabilme heyecanı tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte beni de mutlu kılmaktadır.

Kongremiz, Derneğimiz çatısı altındaki Servikal Patolojiler ve Kolposkopi, Minimal İnvaziv Cerrahi, Robotik Cerrahi ve Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Derneklerinin katılımıyla gerçekleşecektir.

Kongre programının oluşturulması esnasında ülkemizde gelişen olağanüstü durum nedeniyle özellikle yurtdışından gelecek konuşmacıların bir kısmının mazeret bildirmesi programın kısmen aksamasına neden olmuştur. Açığı katılacak konuşmacılar ve on-line sunumlar ile telafi etmeyi planlamaktayız. Bu kongrede geçmiş dönemlere göre program formatında bazı değişiklikler yaptık, sabah 7-8 arasında deneyimli öğretim üyeleriyle video gösterimli soru-cevaplı kahvaltı toplantıları düzenlenecektir. Ayrıca ülkemizdeki tüm hastanelerde yapılan çalışmaların ve video sunumlarının ilgi çekeceğini düşünmekteyim.

Derneğimiz üyeleri, jinekoloji ve obstetrik uzmanlarımız ve komşu ülkelerden gelecek jinekolog onkologların katılımıyla bilimsel düzeyi yüksek keyifli bir kongre geçirmek dileğiyle saygılar sunarım.

Prof. Dr. Macit Arvas
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı